“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ปี 2567 ครั้งที่ 24

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความฉบับแก้ไข

1. เลือกทำเมนู ส่งบทความฉบับแก้ไข
2. ทำการ copy รหัสที่ท่านได้รับในการลงทะเบียน ส่งบทความ (ดูรหัสได้จากหน้าเว็บที่ท่านลงทะเบียน และไปที่ ตรวจสอบสถานะ) โดยท่านสามารถทำแถบที่รหัสของท่านและคลิ๊กขวา เพื่อ Copy ซึ่งข้อควรระวัง หากท่านใช้วิธีการพิมพ์แทนการ Copy หากพิมพ์ไม่ถูกต้องเช่น ใส่ตัวเลข ตัวอักษา จุด เว้นวรรค ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถส่งบทความแก้ไขได้
3.ทำการใส่ email จากนั้นแนบไฟล์ Word บทความที่แก้ไขแล้ว และกดยืนยัน

(.doc , .docx) *


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

*
*
กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง